This is an example of a HTML caption with a link.

Firma Auto Odszkodowania to najpewniejsza spośród wszystkich możliwych opcji odzyskania wyższego odszkodowania. Specjalizujemy się w odzyskiwaniu odszkodowań z tytułu:

  • Uszkodzeń pojazdów – szkody komunikacyjne
  • Szkód osobowych
  • Szkód majątkowych

Jeżeli dostałeś odszkodowanie za szkodę wyrządzoną Twojej osobie/ w Twoim pojeździe/ w Twoim majątku, to oferta przygotowana dla Ciebie. Wystarczy przesyłać na adres mailowy:

auto-odszkodowania@wp.pl

następujące dokumenty:

  • Kosztorys naprawy pojazdu/Kosztorys szkody/Protokół z oględzin/Decyzję lekarską
  • Decyzję o wypłacie odszkodowania

Za darmo przeanalizujemy Twoje możliwości do odzyskania wyższego odszkodowania, skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o przeprowadzonej analizie.


Pamiętaj, nasze wynagrodzenie pobieramy tylko i wyłączenie w przypadku wygranych spraw.
Reprezentujemy klienta na każdym etapie toczącej się sprawy, przed sądami każdej instancji.


Auto Odszkodowania

eksperci  w  dziedzinie  odszkodowawczej
bezpłatna analiza szkód motoryzacyjnych
Sprawdź  nas!